PROJECT BEGINNEN

Registreren

Om voor de eerste maal toegang te krijgen tot StamboomNederland dient u zich op de homepage met behulp van de knop Registreren aan te melden als nieuwe gebruiker. Aan de registratie en het gebruik van het standaardpakket van StamboomNederland (dat automatisch aan alle nieuwe gebruikers wordt toegekend) zijn geen kosten verbonden. Indien gewenst kunt u het standaardpakket tegen betaling uitbreiden met allerlei extra"'s, waaronder het importeren van afbeeldingen en het samenwerken met verschillende personen aan één project.

Project aanmaken

Bij uw registratie wordt automatisch het eerste project gecreëerd. Indien gewenst, kunt u daarna ook allerlei nieuwe projecten aanmaken.

Genealogische gegevens invoeren

Na uw registratie kunt u direct beginnen met het invoeren van genealogische gegevens. Dat kan op twee manieren: u kunt er voor kiezen om van nul af aan te beginnen en de genealogische informatie via invoerschermen toe te voegen, maar u kunt er ook voor kiezen om een reeds bestaande (al dan niet voltooide) stamboom als Gedcom- of XML-bestand te importeren en te archiveren. Daar zijn geen kosten aan verbonden, want beide mogelijkheden behoren tot het standaardpakket van StamboomNederland.

Bronbewerkingen archiveren

Vanwege de onderverdeling in personen, feiten en bronnen is het ook mogelijk om in StamboomNederland aparte projecten aan te maken waarin u uw bronbewerkingen kunt archiveren. Op die manier worden ook uw bronbewerkingen duurzaam bewaard.

Abonnementen

StamboomNederland kent drie abonnementsvormen: Basis abonnement, Premium abonnement en PremiumPlus abonnement. Het Basis abonnement is gratis. De gebruiker met een Basis abonnement kan informatie toevoegen aan een project, door het zelf te typen of via een Gedcom of XML import en deze informatie vervolgens raadplegen.

Het Premium abonnement kost 15 euro per jaar. Dit geeft als extra: tekstrapporten genealogie, parenteel, kwartierstaat, grafisch rapport kwartierstaat, export van Gedcom en XML, de mogelijkheid om met twee tot vijf gebruikers aan één project te werken, uploaden van jpg en pdf bestanden tot maximaal 100Mb per account (waarbij de afzonderlijke bestanden niet groter mogen zijn dan 2 MB). Bovendien worden - in tegenstelling tot het Basis abonnement - geen advertenties getoond.

Het Premium Plus abonnement kost 25 euro per jaar. Dit geeft als extra bovenop het Premium abonnement: samenwerken met meer dan vijf gebruikers aan één project, jpg en pdf-bestanden uploaden tot maximaal 500Mb per account (waarbij de afzonderlijke bestanden niet groter mogen zijn dan 2 MB).

Een betaald abonnement wordt aangegaan voor de periode van één jaar, ingaande de datum van betaling. Na het verlopen van de abonnementsperiode vervallen de aan dit abonnement verbonden rechten en krijgt het abonnement de status van Basis abonnement.

Gebruiksvoorwaarden

In de gebruiksvoorwaarden vindt u meer informatie over het reglement en de voorwaarden voor het gebruik van de website StamboomNederland.